Föreningen

Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja hantverk och livsmedel, som tillverkats enligt kriterierna för Fair Trade, från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien samt att genom information och utbildning verka för en ökad medvetenhet om rättvis handel.

Föreningens överskott används för att utveckla Världsbutiken och för informations- och utbildningsinsatser om Rättvis handel.
Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är den rikstäckande medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige.
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlemmar i World Fair Trade Organization (WFTO), både på europeisk och global nivå och stödjer också Fairtrade Sverige samt är drivande i Nätverket Rättvis Handel.

Styrelsen_2017-05-15 med ansvar till butiken

Det här är föreningens stadgar.

Världsbutiken_Verksamhetsberättelse 2016

Världsbutiken_Verksamhetsplan 2017

Vill du veta mer om föreningen och Världsbutiken?
Välkommen in i vår butik. Vi berättar gärna!