Föreningen

Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja hantverk och livsmedel, som tillverkats enligt kriterierna för Fair Trade, från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien samt att genom information och utbildning verka för en ökad medvetenhet om rättvis handel.

Föreningens överskott används för att utveckla Världsbutiken och för informations- och utbildningsinsatser om Rättvis handel.
Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är den rikstäckande medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige.
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlemmar i World Fair Trade Organization (WFTO), både på europeisk och global nivå och stödjer också Fairtrade Sverige.

Styrelse 2019.

Det här är föreningens stadgar.

Världsbutiken Verksamhetsberättelse 2018

Världsbutiken Verksamhetsplan 2019

Vill du veta mer om föreningen och Världsbutiken?
Välkommen in i vår butik. Vi berättar gärna!