Örebro förlorar Fair trade-diplomering?

Örebro blev redan 2007 en av de första Fairtrade-diplomerade städerna i Sverige.
Har du märkt något av det på senare tid?
Nej, vi misstänker nästan det. Fairtrade-arbetet har kommit så i skymundan att Örebro riskerar att förlora diplomeringen nästa år.

Det är förvånande eftersom Örebro är en kommun med höga miljöambitioner och en tydlig etisk målsättning. Kommunen har också en hög ambition i budgetdokumentet 2016 i sin egen verksamhet: ”100 procent av kaffe, te, bananer och drickchoklad samt 50 procent för chokladbitar och konfektyrer ska vara etiskt märkta till utgången av 2017.”

Vi skulle önska att ambitionen var lika hög när det gäller att utveckla Örebro som Fairtrade city, eller för den delen Region Örebro län. Där finns en motion om att göra regionen Fairtrade-certifierad. Men Region Västmanland hann före och blir nu landets första med den hedervärda stämpeln.

Styrgrupp saknas
Det finns flera skäl till att du som örebroare inget märkt av stadens Fairtrade-status:
Den styrgrupp, som enligt certifieringskraven ska ledas av kommunen, saknas sedan i vintras. Den ska representera hela lokalsamhället, t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen. Redan tidigare förde den en tynande tillvaro eftersom ingen tjänsteman fått utrymme för att driva verksamheten i sin tjänst. Styrgruppen skulle ha ansvar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år.

Diplomeringen innebär att Örebro kommun skall leva upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuda ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Varför viktigt med Rättvis handel?
Och varför är Fairtrade, rättvis handel, viktigt?
För att det är ett sätt till självhjälp. För att ge små producenter, ofta kooperativ och ofta kvinnor, en skälig lön. Dessutom innebär det en god träning i demokrati genom den premie som utgår när produkterna sålts. Den används av producenterna efter diskussion och ett demokratiskt beslut.
Eftersom premien blir större om det handlar om ekologisk odling bidrar det lilla extra du betalar för en Fairtrade-produkt på alla sätt till en bättre och mera rättvis värld.

Det börjar bli bråttom
Som en liten ideell förening gör Världsbutiken vad vi kan genom information och försäljning. Men tänk vad mycket mera vi kunde åstadkomma tillsammans!
Det brådskar om Örebro kommun inte ska förlora sin diplomering i vår. Och vi hoppas att Region Örebro län följer efter Region Västmanland.
Det vore illa för Örebros varumärke – och för de 1,5 miljoner producenter i Asien, Afrika och Latinamerika som är anslutna till Fairtrade.

Agneta Sandqvist
Ordförande i Föreningen Världsbutiken Örebro