Dags för fler att vakna upp

Elin Enes (KD) radar i en debattartikel 23 april på ett utmärkt sätt upp
anledningarna till att Region Örebro län satsar tid, kraft och pengar på att främja rättvis handel.

Vi uppskattar beslutet i regionfullmäktige – efter Elins motion – att Fairtradediplomera
regionen, som på det viset blir den andra i landet med denna status. Det kommer att
göra skillnadbåde när det gäller inköp och information utåt mot allmänheten.

Förhoppningsvis betyder det ytterligare en skjuts åt en redan stark trend  – allt fler av
oss känner till Fairtrade,  handlar fairtrademärkta produkter,  företag och  organisationer  ökar sitt hållbarhetsarbete och  Fairtrade är en del av detta.  Allt fler människor ifrågasätter villkoren
bakom de billiga varor som finns på marknaden. Genom Fairtrade får anställda och producen-ter förbättrade arbetsvillkor, en tryggare ekonomi och möjlighet att organisera sig fackligt och
utveckla lokalsamhället. Genom Fairtrade motverkas också barnarbete.

Vi uppskattar alltså Elin Enes motion, och övriga partier som ställde sig positiva i regionfull-mäktige. Fairtrade handlar inte om politisk hemvist utan om att mänskliga rättigheter inte skall kränkas i produktionen av de varor vi konsumerar. Därför funderar vi över varför övriga partier ligger så lågt i den offentliga debatten att aktivt driva Fairtrade som princip. Vi ser nu fram emotregionens diplomering och Örebro kommuns omdiplomering som Fairtrade City och ett aktivt
arbete för Fairtrade, med ett tydligt stöd från alla partier, i regionen och i kommunen.

Agneta Sandqvist
Ordförande i Föreningen Världsbutiken Örebro