Hotat kaffe – välj Fairtrade-märkt!

Klimatförändringarna hotar nu den svenska nationaldrycken kaffe. I Latinamerika har
kaffeproduktionen i många länder halverats som följd av kaffebladrosten, en sjukdom
som angriper kaffeplantan och vars ökade framfart av flera experter kopplas till
klimatförändringarna.

För oss svenska kaffeälskare kan detta kanske beskrivas som ett lyxproblem. Värre är
det för de 120 miljoner människor världen runt som för sin försörjning är beroende av
kaffeodling. De behöver i stor utsträckning stöd för att byta ut gamla angripna plantor
eller helt lägga om sin produktion.

I det perspektivet blir det än viktigare att köpa ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe.
Fairtrade ger odlarna längre kontrakt, förutsägbara, högre priser och en premie när
kaffet är sålt. Det betyder mycket bättre förutsättningar att klara förändrade villkor.

Redan har Fairtrademärkt kaffe bidragit till att odlarna fått en bättre tillvaro och kunnat
investera i skolor och sjukvård. Nu kan Fairtrade också ge stöd till att möta de hot som
klimatförändringarna för med sig.

De flesta livsmedelsaffärer säljer idag Fairtrademärkt kaffe och var tionde kopp som
dricks här i landet är Fairtrademärkt kaffe. Trenden är dessutom i stadigt tilltagande.

Vi märker det i Världsbutiken, där vi sedan många år säljer Fairtrademärkt kaffe. Allt fler har insett att kaffeköpet kan vara en aktiv handling för att stödja odlare som annars är utlämnade åt ibland brutala marknadsmekanismer.

Ur mer egoistisk synvinkel kan det också vara ett sätt att försäkra sig om gott kaffe även i framtiden.

Agneta Sandqvist
Ordförande Föreningen Världsbutiken Örebro