Principer

Principer för Rättvis Handel enligt WFTO:

  • Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
  • Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
  • Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
  • Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
  • Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
  • Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
  • Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
  • Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
  • Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
  • Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *