Välkommen till Världsbutiken Örebro

Världsbutikens öppettider.  

Agenda 2030 Mål 12: Bekämpa fattigdom

Nya tesorter

Visste du att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.Välkommen till oss om du vill bidra till en mer rättvis värld!

Vi stödjer småbönder/ jordbrukare genom att sälja kaffe, te, kakao och andra goda livsmedel i Världsbutiken Örebro. Vi ger helt enkelt bonden lön för grödan. En bra sak.
Agenda 2030

I vår butik säljer vi hantverk och livsmedel från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien.
Produkterna är rättvist handlade enligt principerna för Fair Trade (Rättvis handel).
Vi är medlemmar i Fair Trade Återförsäljarna som är den rikstäckande medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige.
Vi söker för närvarande fler volontärer som kan jobba i butiken.

Här några filmer som visar World Fair Trade Organization (WFTO) arbete världen över.Vill du veta mer och gärna prata med någon om betydelsen av Fair Trade?  Vi kommer gärna till din förening eller organisation och informerar. Ring eller mejla för att komma överens om en tid. Kontakta Världsbutiken Örebro eller Jan Pargell, 0763495194.

Vår butik ligger på Storgatan 26 i Örebro.
Karta - Hitta till oss

Besök oss på Facebook

Besök oss på Facebook

Besök oss på Instagram

Besök oss på Instagram