Internationell gemensam definition på rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.

Denna definition av rättvis handel antogs i december 2001 av de stora organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

World Fair Trade Organization (WFTO) är den globala medlemsorganisationen för aktörer som arbetar inom rättvishandelskedjan. Medlemmar inom WFTO inkluderar producenter i Afrika, Latinamerika och Asien, grossister, importörer och återförsäljare. Medlemskap i WFTO innebär att organisationen förbinder sig att följa WFTO:s 10 principer för Fair Trade. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO.