Styrelse 2023

Styrelsen efter konstituering 2023-02-27:

Ordförande: Agneta Sandqvist
Vice ordförande:  Pirjo Leino Hultman
Sekreterare: Eva Bandolin
Kassör: Gunnar Edsfeldt
Ordinarie ledamot: Jan Pargell
Suppleanter:  Kristina Fredriksson, Lizzie Karlsson och Agneta Rosén

Ansvariga för olika aktivitetsområden:
Utåtriktade aktiviteter: Jan Pargell. I området ingår sociala medier som Bodil Grek ansvarar för och hemsidan som Lena Dahlström Svärd ansvarar för.
Föreningen: Agneta Sandqvist
Inköp/försäljning och butik: Pirjo Leino Hultman
Inköpsansvarig: Gunnar Edsfeldt
Bemanningsansvarig: Kristina Fredriksson