Styrelse 2024

Styrelsen efter konstituering 2024

Ordförande och ansvarig för föreningen Kristina Fredriksson
Vice ordförande och ansvarig för butiken Pirjo Leino Hultman
Kassör och inköpsansvarig Gunnar Edsfeldt
Vice kassör och bokförare Agneta Rosén
Ledamot och ansvarig för utåtriktade aktiviteter Janne Pargell

Suppleanter: Mona Alm, Pelle Brolinson och Kristina Lindfors
Sekreterare kunde inte utses. Uppgiften som mötessekreterare cirkulerar inom styrelsen och
för övriga sekreteraruppgifter fördelas ansvaret inom styrelsen.
Agneta Sandkvist som efter många år lämnat styrelsen fortsätter som aktiv butiksvärd och delar
ansvaret för utåtriktad verksamhet med Janne P. Hon är nu också ansvarig för bemanningen i
butiken