Styrelse 2022

Styrelsen efter konstituering 2022-03-14:

Ordförande: Agneta Sandqvist
Vice ordförande: Katarina Linderborg
Sekreterare: Jan Pargell
Kassör: Gunnar Edsfeldt
Ordinarie ledamot: Pirjo Leino Hultman
Suppleanter:  Eva Bandolin, Kristina Fredriksson, Britt Marie Kjell

Ansvariga för olika aktivitetsområden:
Utåtriktade aktiviteter: Jan Pargell. I området ingår sociala medier som Bodil Grek ansvarar för och hemsidan som Lena Dahlström Svärd ansvarar för.
Föreningen: Agneta Sandqvist
Inköp/försäljning och butik: Katarina Linderborg
Inköpsansvarig: Gunnar Edsfeldt
Bemanningsansvarig: Kristina Fredriksson