Bättre villkor för producenter

Rättvis handel syftar till att förbättra villkoren för de som producerar de varor vi konsumerar. Många producenter har ofta begränsade resurser och har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna agera där, och sälja sina produkter, tvingas de pressa sina priser, sänka kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av förtjänsten. Detta leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte kan försörja sig själva, sina familjer eller utveckla sina lokalsamhällen. Det är mot denna bakgrund rättvis handelsrörelsen har vuxit fram.

Genom att främja en handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum kan fattigdom och social utslagning förhindras. Rättvis handel är därmed ett handelssamarbete mellan producenter, importörer, återförsäljare och konsumenter, som präglas av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Det innefattar en rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för mänskliga rättigheter och vår miljö vilket på sikt möjliggör ekonomisk och social utveckling.