Produktmärkning för WFTO och Fairtrade

WFTO:s produktmärkning

wfto produktmärkningPå producenternas initiativ har det inom WFTO sedan 2007 arbetats med att utveckla en märkning för WFTO-medlemmarnas varor för att få tillgång till en ännu större marknad.

Mera om WFTO:s produktmärkning.

Produktmärkningen Fairtrade

Fairtrade - produktmärkningFairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det internationella certifieringsmärket med det internationella namnet Fairtrade har använts i Sverige sedan 2010. Det flesta produkter är livsmedel men det finns också blommor, bomull, hudvårdsprodukter, sportbollar, trä och guld. I Sverige finns ca 2100 olika Fairtrade-märkta produkter och många av dessa produkter kan man handla i vanliga butiker.

Fairtrades kriterier

Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna är indelade i kärnkriterier, utvecklingskriterier, handelskriterier och produktspecifika kriterier och har alla en gemensam utgångspunkt – genom att garantera ett minimipris för råvaran och en långsiktig affärsrelation erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln.

Generella kriterier:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas