Om Fair Trade

Fair Trade (rättvis handel), syftar till att förbättra de handelsvillkor som råder på den konventionella världsmarknaden. I länder med utbredd fattigdom är handelsvillkoren hårda och producenter och arbetare vittnar dagligen om barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och en frånvaro av fackliga rättigheter. Det är situationen för de producenter och arbetare som tillverkar de varor som finns i vår dagligvaruhandel. En rättvis handel är därför ett akut behov som ett flertal organisationer, importörer, producenter, och konsumenter runt om i världen aktivt engagerar sig i. Fair Trade har därmed blivit ett vedertaget koncept och gör det möjligt för producenter att förbättra sin egen och sin familjs livssituation.