Världsbutiken – en del av Fair Traderörelsen

Rättvist handlade varor från de producenter som följer WFTO:s principer för Fair Trade är ofta produkter som har en mer komplicerad tillverkningsprocess än Fairtrade-certifierade varor. Det handlar till exempel om hantverk, accessoarer och interiörartiklar men också vissa livsmedel, t.ex. kryddor och kakao. Fokus är att skapa möjligheter för marginaliserade småproducenter att satsa på tillverkning och annan produktion som ger ett högre förädlingsvärde. Det pågår ett arbete med att utveckla WFTO:s produktmärkning som garanterar att varorna du köper bidrar till att de småskaliga producenterna i länder med utbredd fattigdom för en förbättrad levnadsstandard.

I Världsbutikens sortiment finns Rättvist handlade varor som följer WFTO:s principer och en del har WFTO-produktmärkning. En del av produkterna har också produktmärkningen Fairtrade