Styrelse 2020

Styrelsen efter konstituering 2020-03-02:

Ordförande: Agneta Sandqvist
Vice ordförande: Katarina Linderborg
Sekreterare: Tarja Nordling
Kassör: Gunnar Edsfeldt
Ordinarie ledamöter: Jan Pargell
Suppleanter: Kristina Fredriksson, Britt Marie Kjell, Solveig Strömberg

Ansvariga för olika aktivitetsområden:
Utåtriktade aktiviteter: Jan Pargell. I området ingår bl.a. sociala medier som Bodil Grek ansvarar för och hemsidan som Lena Dahlström Svärd ansvarar för.
Föreningen: Agneta Sandqvist
Inköp/försäljning och butik: Katarina Linderborg
Inköpsansvarig: Gunnar Edsfeldt
Bemanningsansvarig: Kristina Fredriksson