Styrelse 2018

Styrelse 2018Här är styrelsen för föreningen 2018. 
Från vänster: Janne Pagrell, Åsa Svanbäck, Katarina Linderborg, Britt-Mari Kjell, Agneta Sandqvist, ordf.
Sittande: Gunnar Edsfeldt.
Saknas på bild: Ingeborg Rydin, Tarja Nordling.

 

Styrelsen efter konstituering:

Ordförande: Agneta Sandqvist
Vice ordförande: Gunnar Edsfeldt
Sekreterare: Åsa Svanbäck
Kassör: Britt Marie Kjell
Vice kassör: Gunnar Edsfeldt
Ordinarie ledamöter: Katarina Linderborg, Jag Pargell
Suppleanter: Ingeborg Rydin, Tarja Nordling

Ansvariga för olika delområden:
Utåtriktade aktiviteter: Jan Pargell. I området ingår bl.a. sociala medier som Bodil Grek ansvarar för och hemsidan som Lena Dahlström Svärd ansvarar för.
Föreningen: Agneta Sandqvist
Butiken: Katarina Linderborg
Inköp och försäljning: Ove Petersson