Styrelse 2019

Styrelse efter konstituering:

Ordförande: Agneta Sandqvist
Vice ordförande: Katarina Linderborg
Sekreterare: Åsa Svanbäck
Kassör: Gunnar Edsfeldt
Ordinarie ledamöter: Jan Pargell
Suppleanter: Tarja Nordling, Solveig Strömberg, Petra Wiklund

Ansvariga för olika aktivitetsområden:
Utåtriktade aktiviteter: Jan Pargell. I området ingår bl.a. sociala medier som Bodil Grek ansvarar för och hemsidan som Lena Dahlström Svärd ansvarar för.
Föreningen: Agneta Sandqvist
Inköp/försäljning och butik: Katarina Linderborg